ตารางอบรมรายเดือน

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

คอร์สอบรมล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

Synergysoft Education Center

 

          ศูนย์อบรม Synergysoft Education Center เป็นศูนย์ช่วยในการฝึกอบรมและสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของ Autodesk ทั้งด้าน MFG (Autodesk Product Design Collection) และด้าน AEC (Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection) ให้กับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม หรือมีความจำเป็นที่ต้องการใช้งานโปรแกรมในของ Autodesk

 

 

          เมื่อการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรด้านการเขียนแบบและออกแบบ ที่มีความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมได้ถูกต้อง ทางบริษัทจึงมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Autodesk®. โดยจะมีห้องฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้คอยให้บริการ

 

          ในปัจจุบันศูนย์อบรม Synergysoft Education Center ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการจาก Autodesk. ให้เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) สำหรับการสอนการใช้งานโปรแกรมด้านการเขียนแบบและออกแบบ โดยมีการให้บริการอยู่ 2 สาขาหลัก คือ

1. MFG (Manufacturing) ที่เหมาะสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ เช่น

          - Autodesk Inventor

          - Autodesk Fusion360

          - Autodesk Factory Design Suite

          - AutoCAD Mechanical

          - AutoCAD Electrical

          - AutoCAD Fundamental

          - AutoCAD 2D for Mechanical

 

 

2. AEC (Autodesk Architecture, Engineering, Construction Collection) ที่เหมาะสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และก่อสร้าง เช่น

          - Autodesk Civil 3D

          - Autodesk Revit Architecture

          - Autodesk Revit Structure

          - Autodesk Revit MEP

          - Autodesk Revit Architecture Create Family

          - Autodesk Revit MEP Create Family

          - Autodesk Naviswork

          - Autodesk Advance Steel

 

 

          โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ Autodesk. ที่มีตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานตลอดจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ รวมถึงหลักสูตรประยุกต์ในงานเฉพาะของผู้เข้าฝึกอบรม โดยมีมากกว่า 40 หลักสูตร

 

 

          นอกจากนี้ทาง Synergysoft Education Center ยังเป็นศูนย์ทดสอบ ACC (Autodesk Authorized Certification Center) สำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ User Certified, Professional Certified ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับทาง Synergysoft Education Center จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Autodesk

 

 

          ทาง Synergysoft Education Center มีการอบรมโดยอาจารย์ผู้สอนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานจริงมาก่อนทั้งในด้านการสอนและการใช้โปรแกรมเป็นเวลาหลายปี โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ผ่านการทดสอบความสามารถและได้รับการรับรองจาก Autodesk ในด้านการใช้งานและการแก้ปัญหาโปรแกรม และยังมีการส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ด้านโปรแกรมใหม่ๆ (Current Version) ให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจำ โดยจะมีการส่งไปอบรมและดูงานในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทดสอบความรู้ความสามารถของผู้สอนในการใช้งานโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดที่จะใช้ในการสอนด้วย

          ทางศูนย์ฝึกอบรม Synergysoft Education Center ยังมีคู่มือสื่อการสอนที่สามารถใช้ควบคู่กับการฝึกอบรมของโปรแกรมนั้นๆ สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมโดยเฉพาะ ที่เขียนขึ้นมาเป็นพิเศษทุกหลักสูตร และยังมี Workshop ที่เป็นหลักสูตรฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนหรือใช้โปรแกรม ก่อนการตัดสินใจเรียนจริง

        นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายหนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit Architecture 2014 และ Autodesk Revit MEP 2017 ที่เขียนโดยอาจารย์ผู้สอนของทางศูนย์ฝึกอบรมที่มีความรู้และเขี่ยวขาญในโปรแกรมนั้นๆ สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม

 

         หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมสามารถซื้อได้ที่ออฟฟิศของซินเนอร์จี้ซอฟต์ (รัชดาภิเษกซอย 7) หรือสามารถสั่งซื้อได้ทาง Online Store โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-692-2575 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.