ตารางอบรมรายเดือน

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

คอร์สอบรมล่าสุด

RME-01 : Autodesk Revit MEP 2018 Essentials Course

RME-01  : Autodesk Revit MEP 2018 Essential Course (3 วัน) 

(คอร์สอบรม Autodesk Revit สำหรับงานระบบ MEP)

ค่าอบรม

19,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้วCertificate (4,000 บาท))

เนื้อหาหลัก

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) การนำเข้าโมเดลสถาปัตย์งานอาคารมาทำงานระบบ MEP การใช้งานคำสั่งในสร้างโมเดลงานระบบปรับอากาศ (HVAC)  งานประปาและสุขาภิบาล (Plumbing) และ งานระบบไฟฟ้า (Electrical) การถอดปริมาณงานในอาคาร รวมทั้งการสร้าง Shop Drawing ในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของ Revit MEP และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ไม่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานระบบภายในอาคาร

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ

เบื้องต้น – ปานกลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM)

 • ความหมายของ BIM
 • Autodesk BIM Workflow
 • ประโยชน์ที่ได้จากการนำ BIM เข้ามาใช้ในการทำงาน

การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น และการใช้คำสั่งพื้นฐาน

 • หลักการทำงานบน User Interface
 • การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น
 • การตั้งค่า Unit ก่อนเริ่มการทำงาน
 • คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งานในโปรแกรม Revit
 • การนำเข้าโมเดล family งานระบบจากฐานข้อมูลภายนอก

 การสร้างโมเดลงานสถาปัตย์

 • การสร้างระดับชั้นของอาคาร และ Grid Line
 • การสร้างโมเดลพื้นของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างโมเดลผนังของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การนำเข้าและจัดวาง Family ต่างๆในงานสถาปัตย์
 • การสร้างบันไดของอาคาร

 

วันที่ 2

การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์เข้ามาใช้งานใน MEP Template

 • การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในงานระบบ
 • การจัดการข้อมูลที่นำเข้ามาทั้งหมด
 • การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโมเดล
 • การสร้างระดับชั้นและแปลนอาคารชั้นต่างๆโดยอ้างอิงจากงานสถาปัตย์

การแบ่ง Discipline ของแต่ละระบบ

 

การสร้างโมเดลงานระบบปรับอากาศ (HVAC)

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบปรับอากาศ
 • การสร้างระบบปรับอากาศประเภทต่างๆ
 • การสร้างโมเดลท่อ Duct ประเภทต่างๆ
 • การเขียนท่อแบบ Fabrication แบบต่อเนื่อง
 • การจัดวางโมเดล Air Terminals และ Mechanical Equipment
 • การเดินท่อในรูปแบบทั่วไปและแบบอัตโนมัติ
 • การสร้างฉนวนหุ้มท่อ Duct ประเภทต่างๆ
 • การสร้าง Hanger สำหรับยึดรั้งท่อ Duct กับพื้นโครงสร้าง
 • การตรวจสอบ อัตราการสูญเสียแรงดันภายในท่อ (Pressure Loss)
 • การวิเคราะห์ Flow และ Pressure ในระบบ Network
 • การคำนวณขนาดท่อ Duct ในแต่ละระบบ

 การสร้างโมเดลงานระบบดับเพลิง

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบดับเพลิง
 • การจัดวางโมเดล Sprinkler
 • การสร้างระบบดับเพลิง
 • การจัดวางโมเดล Pump และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • การเดินท่อจาก Sprinkler ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
 • สร้างเส้น Analytical Pipe Connections เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Pressure Drop และ Flow

 

วันที่ 3

การสร้างโมเดลงานระบบประปาและสุขาภิบาล

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • การสร้างระบบประปาและสุขาภิบาลประเภทต่างๆ
 • การสร้างโมเดลท่อประปาและสุขาภิบาลประเภทต่างๆ
 • การเดินท่อในรูปแบบทั่วไปและแบบอัตโนมัติ
 • การจัดวางโมเดล สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • การสร้างฉนวนหุ้มท่อประเภทต่างๆ
 • การสร้าง Hanger สำหรับยึดรั้งท่อ Duct กับพื้นโครงสร้าง
 • การตรวจสอบ อัตราการไหลภายในท่อ (flow)
 • การคำนวณขนาดท่อในแต่ละระบบ

การกำหนดค่า Slope ให้กับท่อที่เป็นรูปแบบของ Fabrication

การสร้างโมเดลงานระบบไฟฟ้า

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบไฟฟ้า
 • การจัดวางโมเดลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าและอุปกรณ์สองสว่างต่างๆ
 • การสร้างแนวการ Wiring เข้าระบบไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Circuit Pathway มาช่วยในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
 • การสร้างตาราง Panel Schedule Load Report
 • การเดินท่อ Conduit และ Cable Tray ประเภทต่างๆ

การถอดปริมาณงาน

 • การสร้างตารางแสดงปริมาณงานในรูปแบบที่ต้องการ
 • การปรับแก้ตารางแสดงปริมาณงานและการจัดแก้ไขรูปแบบภายในตาราง
 • การส่งออกข้อมูลตารางแสดงปริมาณงานไปยัง Ms. Excel

การจัดทำแบบขยายและ Shop Drawing

 • การสร้างแบบขยายในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • การสร้าง Tag แสดงรายละเอียดของโมเดลงานระบบ
 • วิธีการนำเข้าและใช้งาน Title block ขนาดต่างๆ
 • การสร้าง Shop Drawing และ Sheet List
 • การสั่ง Print และ ส่งออก File ไปเป็นไฟล์สำหรับเปิดใน AutoCAD (.dwg)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.