ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

P3D-01 : Autodesk Plant3D 2018 Essential Course

P3D-01 : Autodesk Plant 3D 2018 Essential Course (2 วัน)

(คอร์สอบรม Autodesk Plant3D เบื้องต้น)

 

เนื้อหาหลัก
ศึกษา และทําความเข้าใจการสร้างโมเดลท่อแบบ 3 มิติให้เชื่อมต่อกับ Equipment ในโครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลการทํางานจาก P&ID รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ตามรายการ Piping spec ที่กําหนดไว้และแสดงข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบของโมเดล 3 มิติทั้งโครงการ นอกจากนี้ยังศึกษาการทําแบบ Isogen หลังจากทํา Piping 3D รวมถึงการทําภาพฉายจาก Orthographic นอกจากนี้จะทำการศึกษาวิธีการใช้ Report Creator ซึ่งจะช่วยผู้ที่ทํางาน สามารถสรุปข้อมูลรายการ Bill Of Material ประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วซึ่งทําให้สามารถทราบจํานวนเงินที่ต้องลงทุนในโครงการได้อย่างแม่นยํา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการทำงานของ Autodesk Plant 3D ในส่วนของ 3D piping และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานระบบท่อ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ
เบื้องต้น – ปานกลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

 • การตั้งค่าสภาพแวดล้อมก่อนเริ่มใช้งาน
 • สร้าง Project ใหม่เพื่อใช้งานในโปรแกรม
 • การสร้างโฟล์เดอร์ และไฟล์ในโครงการ
 • การสร้างและการจัดการ Equipment ในโปรเจค
 • การสร้าง และการจัดการ Nozzle Equipment
 • การสร้าง Equipment template
 • การเรียกใช้งาน Pump และการปรับแต่งค่าภายใน Pump
 • การเรียกใช้งาน JIS member
 • การใช้งาน Footing and Plate
 • การใช้งาน Column and Beam
 • การสร้าง และปรับแต่งค่า Ladder and Handrail
 • 3D Pipe routing เบื้องต้น
 • Edit Pipe routing
 • การปรับแต่ง Piping Spec
 • ทดสอบ Piping spec โดยการเพิ่ม Strainer
 • การเพิ่ม Equipment TAG เข้าระบบ

 

วันที่ 2

 • การทํางานร่วมกับ Add to selection Feature
 • การทําแบบ Isometric drawing ด้วยคําสั่ง Production Iso
 • เทคนิคการเดินท่อสามมิติแบบ Rout Pipe Fitting
 • การใช้คําสั่ง Change Pipe Elevation เพื่อจัดการแก้ไข
 • การกำหนดระดับ และระยะห่างท่อในแบบ
 • เทคนิคการเปลี่ยนเส้น ให้เป็นท่อในอย่างรวดเร็ว (Line to Pipe)
 • เทคนิคการเพิ่ม หรือลดขนาดท่อที่วางในแบบไปแล้วแบบง่ายๆ
 • เทคนิคการ Copy ท่อทั้งไลน์เพื่อนําไปแก้ไขในแบบแผ่นอื่นอย่างรวดเร็ว
 • การตั้งค่า และการปรับแต่ง Isometric Drawing
 • การจัดการ และการสร้างภาพฉาย 2D ในโครงการ
 • การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทั้งโครงการเพื่อประเมินราคาด้วยคําสั่ง Report Creator

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.