ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

PSE-01 : Autodesk Plant3D Spec Editor 2018 Essential Course

PSE-01  : Autodesk Plant3D Spec Editor 2018  Essential Course (1วัน)

(คอร์สอบรม Autodesk Plant3D Spec Editor เบื้องต้น)

 

เนื้อหาหลัก
ศึกษา และทําความเข้าใจในเรื่องของ Piping spec ต่างๆในโครงการ กําหนดขอบเขตของ Piping component  ท่อขนาดเล็กสุด จนถึงขนาดใหญ่สุดที่ใช้ในโครงการ รวมถึงอุปกรณ์ Fitting ประเภทต่างๆด้วย รวมไปจนถึงการกําหนด Branch table ใน Piping spec เพื่อกําหนด Header และ Branch ของ Pipe ที่ใช้ในโครงการว่าในแต่ละขนาดท่อที่เชื่อมต่อกันระหว่าง Header และ Branch ของ Pipe นั้นควรใช้ Fitting ประเภทใด ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับมาตรฐานโครงการที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการทำงานของ Autodesk Plant 3D ในส่วนของ Spec Editor และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานระบบท่อ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ
เบื้องต้น – ปานกลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

 • ศึกษา Piping spec และความสัมพันธ์ระหว่างงาน P&ID และ 3D Piping
 • การสร้าง Piping spec ไว้ใช้งาน
 • การใช้งาน Pipe and fitting catalog และ Valve Catalog
 • ข้อกำหนด และการค้นหาใน Part Category
 • วิธีการใช้งาน Filter และ Property Overrides
 • การคัดแยกอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็น ไม่ให้แสดงใน Spec
 • การเพิ่มอุปกรณ์จาก Spec Editor
 • การกําหนด และสร้าง Branch table ด้วย Branch Table Editor
 • ทดสอบ Piping spec สร้างด้วย Piping 3D จาก AutoCAD Plant 3D
 • สร้างอุปกรณ์พิเศษใน Piping spec ด้วยวิธีการ Block Mapping

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.