ตารางอบรมรายเดือน

December 2017
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

กิจกรรม

คอร์สอบรมล่าสุด

RAC-02 : Autodesk Revit Architecture 2018 Advanced Course

RAC-02 : Autodesk Revit Architecture 2018 Advanced Course (2 วัน)

(คอร์สอบรม Autodesk Revit สำหรับงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง)

 

ค่าอบรม

9,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

เนื้อหาหลัก

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) การใช้งานคำสั่งในสร้างโมเดลงานสถาปัตยกรรมขั้นสูง การสร้าง Template และTitle block การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไฟล์ การสร้างตัวอาคารด้วยชุดคำสั่ง Mass และการสร้างบันไดและราวกันตก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งาน Revit Architecture ขั้นสูง และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Revit Architecture มาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ
เบื้องต้น – ปานกลาง 

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM)

 • ความหมายของ BIM
 • Autodesk BIM Workflow
 • ประโยชน์ที่ได้จากการนำ BIM เข้ามาใช้ในการทำงาน

 

การสร้างเทมเพทล Template (Create View Template)

 • การสร้าง View template ใหม่
 • การตั้งค่า View template
 • การล็อกการใช้งาน View template

การสร้าง Title Block (Create Title Block)

 • การนำไฟล์จาก AutoCAD เข้ามาใช้งาน
 • การนำไฟล์ภาพเข้ามาใช้งาน
 • การเพิ่มข้อความและการเพิ่ม Label ต่างๆ 
 • การนำ Title Block ไปใช้งาน

การจัดการลิงค์ไฟล์เข้ามาใช้งาน (Link File)

 • การใช้ Bind Link
 • การเลือกองค์ประกอบที่จะนำมาใช้ในงาน
 • การใช้คำสั่ง Manage Link
 • การจัดการลิงค์ไฟล์ของโมเดล
 • การกำหนดไฟล์ที่ต้องการนำมาใช้งาน Copy / Monitor

การออกแบบพื้นที่โครงการ (Site Design tools)

 • การสร้างขอบเขตพื้นที่โครงการ
 • การสร้าง Topo surface
 • การสร้าง Contour
 • การปรับระดับพื้นที่มีความชัน
 • การคำนวนพื้นที่โครงการ

การจัดการโมเดลเป็น Phase (Design Phase)

 • การสร้างแบบ Existing
 • การสร้างเพิ่มแบบ Demolition
 • การสร้างแบบ New Construction
 • การสร้างโมเดลเพิ่มเติมจากเดิม

การสร้างรูปทรงต่างๆ (Massing Design)

 • การสร้างรูปทรงโมเดลตัวอย่าง Conceptual Design
 • การสร้างโมเดลแบบ Extrusion
 • การสร้างโมเดลแบบ Sweep
 • การสร้างโมเดลแบบ Blend
 • การสร้างโมเดลแบบ Revolve
 • การสร้างโมเดลแบบ Sweep Blend
 • การสร้างโมเดลแบบ Void Forms
 • การเพิ่มระดับชั้นแมสโมเดล

 

วันที่ 2

การสร้างผนังแมสโมเดลรูปทรง ( Design Wall in Massing)

 • การสร้าง Wall Architect
 • การสร้าง  Curtain Wall
 • การสร้าง  Exterior Glazing
 • การสร้าง  Store Front
 • การสร้าง  Curtain System
 • การสร้าง  Curtain Grid
 • การสร้าง  Mullion

การสร้างหลังแมสโมเดลรูปทรง (Design Roof in Massing)

 • การสร้างหลังคา Roof
 • การสร้างหลัง  Slope
 • การสร้างหลังคาจั่ว
 • การสร้างหลัง By Face

การหาพื้นที่ของโมเดล (Schedules quantities)

 • การสร้างพื้นที่ต่อชั้น
 • การสร้างคำนวนระดับชั้น

การออกแบบตัวเลือกโมเดล (Design Option)

 • การเพิ่มหน้าต่างตัวเลือก
 • การสร้างโมเดลตัวเลือก
 • การเพิ่ม Option Primary

การสร้างบันได (Create Stair)

 • การสร้างเส้นขอบบันได
 • การกำหนดลูกตั้งลูกนอน
 • การสร้างโปรไฟล์บันได

การสร้างราวกันตก (Create Railing)

 • การสร้างโปรไฟล์
 • การตั้งค่าโปรไฟล์
 • การตั้งค่าราวกันตก
 • การเข้ามุมราวกันตก Join Railing

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.