ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

NAV-01 : Autodesk Naviswork Manage 2018 Essentials Course

 NAV-01 : Autodesk Naviswork Manage 2018 Essentials Course (2 วัน)

 

เนื้อหาหลัก

มุ่งเน้นศึกษาการใช้คำสั่งพื้นฐานหลังจากที่นำโมเดลอาคาร 3 มิติเข้ามาแล้ว ศึกษาการสร้างโมเดลในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว Simulation และการสร้าง Time Liner สำหรับทำ Progress งาน รวมไปถึงการใช้คำสั่ง Clash Detection เพื่อตรวจสอบการชนกันของข้อมูล 

ค่าอบรม

14,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมใช้งาน Autodesk Naviswork Manage ได้อย่างถูกต้องและนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้อบรม

ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรม AutoCAD มาก่อน แต่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบและการก่อสร้าง รวมทั้ง สามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้

ระดับ

เบื้องต้น - กลาง

 

วันที่ 1

อธิบายการใช้งาน Naviswork เบื้องต้น

 • การเปิดไฟล์และเพิ่มไฟล์เข้าไปในโปรแกรม Navisworks
 • การจัดการไฟล์ โมเดล 3 มิติด้วยคำสั่ง Save , Refreshing, Publishing
 • การใช้เครื่องมือในชุดคำสั่ง Navigation
 • วิธีการเลือกใช้โมเดลในคำสั่ง Selection tree และ selection objects
 • การซ่อนวัตถุและการ Overriding
 • การแสดงรายละเอียดของวัตถุ
 • การวัดระยะและการเคลื่อนย้ายวัตถุ
 • การเลือกวัตถุและการ Set กลุ่มของโมเดล
 • การใช้คำสั่ง View point
 • การสร้างข้อความและเขียนข้อความบนโมเดล
 • การแสดงภาพเคลื่อนไหวของโมเดล
 • การนำส่งข้อมูลจาก NWC ไปยัง Revit เพื่อทำการแก้ไข
 • การเรนเดอร์โมเดลระหว่างการทำงาน

 

วันที่ 2

การสร้างแผนงานก่อสร้าง ( Time Liner)

 • อธิบายการใช้งาน Time Liner
 • การสร้าง Tasks เพื่อสร้างแผนงานก่อสร้าง
 • การจัดการ Gantt View
 • การเพิ่ม Tasks จากไฟล์ภายนอก เช่น Project , Ms.Excel เป็นต้น
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวตามแผนงานจากระยะเวลาของ Time line
 • การปรับตั้งค่าเพื่อแสดงผลของ Simulation
 • การ Export Simulation

การตรวจการชนกันของข้อมูล (Clash Detective)

 • การอธิบายการตรวจสอบโมเดล
 • การตั้งค่าหน้าที่ของการชน
 • การสร้างรายงานสรุปการแก้ไขของโมเดล
 • การสร้างและบันทึกไฟล์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบการชนกัน
 • การ Export และ Import ไฟล์จากจุดชนกันของโมเดล
 • การนำไฟล์จากการตรวจสอบกลับมาเพื่อทำการแก้ไข

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.