ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

C3D-01 : Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 Essentials Course

C3D-01 : Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 Essentials Course (2 วัน)

 

ค่าอบรม

16,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว Certificate (4,000 บาท))

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเซปต์และการเขียนแบบเฉพาะทางสำหรับนำไปใช้งานออกแบบวิศวกรรมโยธาสำรวจ  วิเคราะห์การใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  การออกแบบพื้นที่เแบบ 3 มิติ   และการเขียนแบบ Construction Drawing 2 มิติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมใช้งาน AutoCAD Civil 3D ได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้อบรม

มีพื้นฐานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน และมีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำรวจ และสามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้

ระดับ
เบื้องต้น - กลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

ภาพรวมของโปรแกรม

การเริ่มโปรเจค และการตั้งค่า Template

การตั้งค่า Toolspace

ชุดคำสั่ง Setting

ชุดคำสั่ง Prospector

การใช้คำสั่ง Point

 • Point Setting
 • การสร้าง Point
 • การแก้ไข Point
 • การตั้งค่า Point Style, Label
 • การสร้าง Point Group
 • การสร้างตารางแสดง Point Group

การใช้คำสั่ง Surface

 • Surface Setting
 • การสร้าง Surface จาก Point File
  • การตั้งค่า Surface Style, Label

การใช้คำสั่ง Surface วิเคราะห์พื้นที่

 • การวิเคราะห์ค่าระดับพื้นที่
 • การวิเคราะห์ความลาดเอียงพื้นที่
 • การวิเคราะห์ Water shades
 • การตั้งค่า Analyze Surface Style

การ Map ภาพถ่ายจาก Google Earth ลงในพื้นที่

การใช้คำสั่ง Feature Line

 • การสร้าง Feature Line
 • การใส่ค่าระดับ Feature Line

การใช้คำสั่ง Grading

 • การสร้าง Grading
 • การสร้าง Grading Group
 • การสร้าง Infill

การใช้คำสั่ง Volume Dashboard

การทำ Surface Report

การใช้คำสั่ง Alignment

การใช้คำสั่ง Sample Line

การสร้างตาราง Section View

การใช้คำสั่ง Profile

 • การสร้าง Surface Profile
 • การตั้งค่า Profile View Properties
 • การตั้งค่า Profile View Style

 

วันที่ 2

การใช้คำสั่ง Profile Creation Tool

 • การใช้คำสั่ง Profile Layout Tool
 • การเขียนเส้น Profile Layout
 • การตั้งค่า Profile View Style ของเส้น Layout
 • การตั้งค่า Profile Label

การใช้คำสั่ง Assembly

 • การสร้าง Assembly
 • การตั้งค่า Assembly Properties

การใช้คำสั่ง Corridor

 • การสร้าง Corridor
 • การใช้คำสั่ง Section Editor
 • การตั้งค่า Corridor Properties

การสร้าง Surface Map กับ Corridor

การสร้าง Volume Surface

การใช้คำสั่ง Sample Line

การสร้าง Volume Report

การสร้างตาราง Total Volume

การสร้าง Volume Report

การสร้าง Super Elevation

การจัด Sheet และปรับแต่ง Sheet

การสั่ง Print หรือ Plot

ทำแบบทดสอบ AutoCAD Civil 3D

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.