ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

RAX-01 : Autodesk Revit Architecture 2018 Intensive Course


RAX-01  : Autodesk Revit Architecture 2018 Intensive Course (2 วัน)
(คอร์สอบรม Autodesk Revit สำหรับงานสถาปัตยกรรม หลักสูตรเร่งรัด : (เสาร์ – อาทิตย์))

 

เนื้อหาหลัก

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) การใช้งานคำสั่งในสร้างโมเดลงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  การจัดมุมมองและการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ การถอดปริมาณงานในอาคาร รวมทั้งการสร้าง Shop Drawing ในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ

ค่าอบรม

13,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ ค่า Certificate (4,000 บาท) และค่าทดสอบแล้ว) 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของ Revit Architecture และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ไม่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานสถาปัตยกรรม
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ

เบื้องต้น – ปานกลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1
ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM)

 • ความหมายของ BIM 
 • Autodesk BIM Workflow
 • ประโยชน์ที่ได้จากการนำ BIM เข้ามาใช้ในการทำงาน

การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น และการใช้คำสั่งพื้นฐาน (Revit Fundamental)

 • หลักการทำงานบน User Interface
 • การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น
 • การตั้งค่า Unit ก่อนเริ่มการทำงาน
 • คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งานในโปรแกรม Revit
 • การนำเข้าโมเดล family งานระบบจากฐานข้อมูลภายนอก

การสร้างโมเดลงานสถาปัตย์

 • การสร้างระดับชั้นของอาคาร และ Grid Line
 • การกำหนดขอบเขตการมองเห็นในแปลนอาคาร (View Range)
 • การสร้างโมเดลพื้นของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างโมเดลผนังของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การจัดวางโมเดลประตูและหน้าต่าง
 • การจัดวางโมเดลงานเฟอร์นิเจอร์ในอาคาร
 • การจัดวางอุปกรณ์ส่องสว่าง
 • การจัดวางสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • การสร้างช่องเปิดในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างบันใดภายในอาคาร
 • การสร้างราวกันตก
 • การสร้างพื้นที่ภายนอกอาคาร

 

วันที่ 2
การกำหนดประเภทของห้อง และ พื้นที่ภายในห้อง (Room & Area)

 • การกำหนดประเภทของห้อง (Room)
 • การแบ่งแยกประเภทของห้องตามสีต่างๆ (Color Schemes)
 • การคำนวณพื้นที่และปริมาตรภายในห้อง

การสร้าง View และการนำเสนอ (Create View & Presentation)

 • การสร้างมุมมองใหม่ (Duplicating View)
 • การสร้างรูปตัดอาคารในตำแหน่งต่างๆ
 • การสร้างรูปด้านอาคาร
 • การสร้าง Perspective views
 • การ Render ภาพ เสมือนจริง
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากโมเดลอาคารที่สร้างขึ้น

การถอดปริมาณงาน

 • การสร้างตารางแสดงปริมาณงานในรูปแบบที่ต้องการ
 • การปรับแก้ตารางแสดงปริมาณงานและการจัดแก้ไขรูปแบบภายในตาราง
 • การส่งออกข้อมูลตารางแสดงปริมาณงานไปยัง Ms.Excel


การจัดทำแบบขยายและ Shop Drawing

 • การสร้างแบบขยายในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • การสร้าง Tag แสดงรายละเอียดของโมเดลงานระบบ
 • วิธีการนำเข้าและใช้งาน Title block ขนาดต่างๆ
 • การสร้าง Shop Drawing และ Sheet List
 • การสั่ง Print และ ส่งออก File ไปเป็นไฟล์สำหรับเปิดใน AutoCAD (.dwg)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.