ตารางคอร์สอบรม

June 2017
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

กิจกรรม

หนังสือคู่มือ

 Autodesk Inventor Advanced Part Modeling

INV-06 : Autodesk Inventor Advanced Part Modeling Course (2 วัน)

เนื้อหาหลัก

เจาะลึกเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม Part เรียนรู้ฟังก์ชันเพิ่มเติมในเชิงลึกเพื่อให้ผู้อบรมนำไปปรับปรุงในงานดีไซน์ได้

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมรู้ถึงฟังค์ชันเพิ่มเติมใน Part และนำไปใช้งานจริงได้

ราคา

9,500 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)  

ระดับ

สูง

 

INV-04 : Autodesk Inventor Sheet Metal Design Course (1 วัน)

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้การขึ้นโมเดลเกี่ยวกับงานประเภทเหล็กแผ่น (Sheet Metal) ในโปรแกรม Autodesk Inventor

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมขึ้นโมเดลงานประเภทเหล็กแผ่น และนำไปใช้ในการทำงานจริงได้

ราคา

 

4,500 บาท/คน/คอร์ส (1 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว) 

ระดับ

สูง

 

INV-05 : Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling (2 วัน)

เนื้อหาหลัก

เจาะลึกเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม Assembly เรียนรู้ฟังก์ชันเพิ่มเติมในเชิงลึกเพื่อให้ผู้อบรมนำไปปรับปรุงในงาน

ดีไซน์ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมรู้ถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมใน Assembly และนำไปใช้ในการทำงานจริงได้

ราคา

9,000 บาท / คน / คอร์ส

ระดับ

สูง

training_banner_ACD-01

AutoCAD Fundamentals course (2 วัน)

ค่าอบรม

8,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

เนื้อหาหลัก
เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบสองมิติและการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะนำไปเขียนแบบประเภทต่างๆได้ ทั้งในงานด้านออกแบบอุตสาหกรรมและงานด้านการก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งออกข้อมูลในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่นการสั่งพลอทแบบ การสั่งพิมพ์งาน รวมถึงเทคนิคต่างๆที่ทำให้การทำงานเขียนแบบเสร็จได้รวดเร็วขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งาน AutoCAD ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติผู้อบรม
มีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนแบบทางด้านออกแบบอุตสาหกรรม หรือด้านออกแบบก่อสร้าง และสามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้

ระดับ
เบื้องต้น - กลาง

banner FDU-01

FDU-01 : Autodesk Factory Design Suite Course (3 วัน)

ค่าอบรม

12,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้ว)

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผังโรงงานซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของงานสถาปัตย์และอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน ผ่านกระบวนการทำงานด้วยโปรแกรมหลักที่มีอยู่ใน Factory Design Suite ครบทั้งสี่โปรแกรม ได้แก่

AutoCAD Architecture >> Autodesk Inventor >> The Autodesk Factory Design Utilities >> Autodesk Navisworks

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งานโปรแกรมภายในชุดออกแบบโรงงานได้ครบถ้วน และนำไปใช้ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

คุณสมบัติผู้อบรม

มีพื้นฐาน AutoCAD และสามมิติบ้าง และมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการออกแบบโรงงานหรือการวางผังโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

ระดับ

เบื้องต้น - กลาง

Page 1 of 2

หมวดวิชาอบรม

Please publish modules in offcanvas position.