ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ACM-01 : AutoCAD Mechanical 2018 Essential Course

ACM-01 : AutoCAD Mechanical 2018 Essential Course

 

เนื้อหาอบรม

ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เครื่องมือ และเทคนิคที่เหมาะสมในการเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD Mechanical  โดยการอบรมจะจำลองการเขียนแบบจริง เพื่อให้ผู้อบรมได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว

ค่าอบรม

8,500 บาท/คน/คอร์ส (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงระบบการใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical 2016 ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ เขียนแบบทางด้านอุตสหากรรมได้อย่างมืออาชีพ

ระดับ

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีความรู้ทางการเขียนแบบ ออกแบบอุตสาหกรรม หรือทางวิศวอุตสาหกรรม รวมทั้งมีพื้นฐานด้านการใช้ Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 

 

วันที่ 1

รู้จักกับโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to AutoCAD Mechanical)

 • หน้าต่างติดต่อกับผู้ใช้งาน User Interface
 • การปรับแต่ง User Interface
 • การ Setting Workspace เพื่อเก็บค่าเริ่มต้น
 • ระบบคอร์ออร์ดิเนท Coordinate System
 • การใช้งานเมนูบราวเซอร์ Menu bar
 • การใช้งานริบบอน Ribbon bar
 • การใช้คำสั่งมุมมองต่างๆ
 • การตั้งค่าโปรแกรมก่อนการใช้งาน

กลุ่มคำสั่งในการใช้สร้างวัตถุ (Create Object Tools)

 • การใช้งานคำสั่ง Symmetrical Line
 • การใช้งานคำสั่ง Zigzag Line
 • การใช้งานคำสั่ง Rectangle แบบ Corner
 • การใช้งานคำสั่ง Rectangle แบบ Mid-point of base
 • การใช้งานคำสั่ง Rectangle แบบ Mid-point of height
 • การใช้งานคำสั่ง Rectangle แบบ Center
 • การใช้งานคำสั่ง Centerlines
 • การใช้งานคำสั่ง Centerlines Cross
 • การใช้งานคำสั่ง Center Mark
 • การใช้งานคำสั่ง Centerline Cross on Plate
 • การใช้งานคำสั่ง Centerline Cross in Corner
 • การใช้งานคำสั่ง Centerline Cross in Between
 • การใช้งานคำสั่ง Centerline Cross in Hole
 • การใช้งานคำสั่ง Centerline Cross with Hole
 • การใช้งานคำสั่ง Centerline Cross in Angle

กลุ่มคำสั่งในการสร้างเส้นช่วยในการเขียนภาพฉาย (Construction Lines)

 • การใช้งานคำสั่ง Construction Lines
 • การใช้งานคำสั่ง Automatic Construction Lines
 • การใช้งานคำสั่ง Projection
 • การใช้งานคำสั่ง Construction Horizontal
 • การใช้งานคำสั่ง Construction Vertical
 • การใช้งานคำสั่ง Construction Cross

กลุ่มคำสั่งในการสร้างแบบขยายเฉพาะส่วน

 • การใช้งานคำสั่ง Hide Situation
 • การใช้งานคำสั่ง Section View
 • การใช้งานคำสั่ง Detail View
 • การใช้งานคำสั่ง Break out line
 • การใช้งานคำสั่ง Weld Representation

กลุ่มคำสั่งสำหรับการจัดการเลเยอร์ (Mechanical Layers and Layer Control)

 • การใช้งานแถบ Mechanical Layers
 • การสร้างเลเยอร์  Layer
 • การกำหนดสีของวัตถุ Color
 • การกำหนดรูปแบบของเส้น Line Type
 • การกำหนดความหนาเส้น Line Weight

กลุ่มเครื่องมือในการใช้งานแก้ไขวัตถุ (Modify objects Tools)

 • การใช้งานคำสั่ง Power Copy
 • การใช้งานคำสั่ง Power Erase
 • การใช้งานคำสั่ง Power Recall
 • การลบวัตถุ  Erase
 • การลบมุมตัด  Chamfer
 • การลบมุมโค้ง  Fillet
 • การระเบิดวัตถุ  Explode
 • การแก้ไขลวดลายแฮทช์  Hatch
 • การแก้ไขเส้นโพลีไลน์  Polyline
 • การคัดลอกวัตถุ  Copy
 • การคัดลอกวัตถุในลักษณะพลิกกลับ  Mirror
 • การสร้างเส้นคุ่ขนาน  Offset
 • การคัดลอกวัตถุแบบแถวและคอลัมน์  Rectangular  Array
 • การคัดลอกวัตถุตามแนวเส้น  Path Array
 • การคัดลอกวัตถุรอบจุดศูนย์กลาง  Polar  Array
 • การหมุนวัตถุ  Rotate
 • การย่อหรือขยายขนาดวัตถุ  Scale
 • การดึงวัตถุให้ยืดหรือหด  Stretch
 • การเพิ่มหรือลดความยาวเส้น  Lengthen
 • การตัดเส้น  Trim
 • การต่อเส้น  Extend
 • การใช้งานคำสั่ง Array

 

วันที่ 2

กลุ่มคำสั่งในการใช้งานชิ้นส่วนมาตรฐาน (Mechanical Part Generators)

 • การเรียกใช้งานคำสั่ง Hole
 • การเรียกใช้งานคำสั่ง Counter Bore
 • การเรียกใช้งานคำสั่ง Counter Sink
 • การเรียกใช้งานคำสั่ง Blind Hole
 • การเรียกใช้งานคำสั่ง Tap Blind Hole
 • การเรียกใช้งานคำสั่ง Tap Through Hole
 • การเรียกใช้งานคำสั่ง Spring
 • การสร้าง Sprocket and Pulley
 • การสร้างโซ่และสายพาน
 • การคำนวณหาความยาวโซ่และสายพาน ( Length Calculation)
 • การคำนวณหาจำนวณข้อโซ่ (Chain / Belt link)
 • การสร้างเพลาอัติโนมัติ (Shaft Generator)

 กลุ่มเครื่องมือในการใช้บอกขนาด (Dimensioning Tools)

 • การบอกขนาดแบบอัติโนมัติด้วยคำสั่ง Power Dimensioning
 • การบอกขนาดแบบอัติโนมัติด้วยคำสั่ง Multiple Dimensioning
 • การใช้งานคำสั่ง Power Dimensioning
 • การใช้งานคำสั่ง Datum Identifier
 • การใช้งานคำสั่ง Feature control frame
 • การใช้งานคำสั่ง Feature Identifier
 • การใช้งานคำสั่ง Surface
 • การใช้งานคำสั่ง Welding

 กลุ่มเครื่องมือในการถอดรายการวัสดุ-อุปกรณ์แบบอัติโนมัติ (Bill of Materials, Parts Lists, and Balloons)

 • การใช้งานคำสั่ง Balloon
 • การใช้งานคำสั่ง Auto Balloon
 • การใช้งานคำสั่ง Part Reference
 • การใช้งานคำสั่ง Part-list
 • การใช้งานคำสั่ง Hole Chat
 • การใช้งานคำสั่ง Fits List
 • การใช้งานคำสั่ง Table

กลุ่มเครื่องมือในการคำนวณหาค่าความแข็งแรงทางวิศวกรรม (Design Calculations)

 • การคำวณหาการแอ่นตัวของคานในรูปแบบ 2มิติ (Deflection line)
 • การวิเคราะห์ความแข็งแรงของวัตถุในรูปแบบ 2มิติ FEA (Finite Element Analysis)
 • การคำนวณหาค่า โมเมนต์ความเฉื่อย (Moment of Inertia)

กลุ่มคำสั่งสำหรับการจัดหน้ากระดาษ Layout และ Plotting

 • หลักการจัดเตรียมหน้ากระดาษ
 • การกำหนดขนาดเลเอาท์  Layout
 • การสร้างวิวพอร์ท
 • การกำหนดมาตราส่วนให้กับวิวพอร์ท
 • การจัดตำแหน่งชิ้นงานในวิวพอร์ท
 • ขั้นตอนการจัดหน้ากระดาษ

กลุ่มเครื่องมือในการทำงานร่วมกับโปรแกรม 3D CAD

 • การ Import 3D file
 • การนำ 3D CAD มา Draft ด้วยคำสั่ง Base View
 • การใช้งานคำสั่ง Section View
 • การใช้งานคำสั่ง Detail View
 • การใช้งานคำสั่ง Project View
 • การใช้งานคำสั่ง Section View
 • การใช้งานคำสั่ง Detail View

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.