ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ACADM-01 : Autocad 2D for Mechanical Drawing Course

ACADM-01 : Autocad 2D for Mechanical Drawing Course  (2 วัน)

(Autocad 2D เพื่องานเขียนแบบเครื่องกล)

 

เนื้อหาหลัก

ศึกษาการใช้งานโปรแกรม AutoCAD สำหรับงานเขียนแบบเครื่องกล เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการใช้คำสั่งทั่วไปเบื้องต้น

ค่าอบรม

8,500 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (ราคานี้รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าหนังสือ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของ AutoCAD และนำไปใช้งานเครื่องกลได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ

เบื้องต้น

 

วันที่ 1

การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to AutoCAD)

 • การใช้คำสั่งมุมมองต่างๆ
 • เครื่องมือมาตรฐานในการใช้งาน
 • การตั้งค่าโปรแกรมก่อนการใช้งาน
 • Object snap setting
 • Status Bar

พื้นฐานงานเขียนแบบเครื่องกล (Introduction Mechanical Drawing)

 • มาตรฐานสัญลักษ์การเขียนแบบเครื่องกล
 • การเขียนภาพฉายตามมาตรฐานการเขียนแบบ

เครื่องมือในการใช้งานสร้างวัตถุ (Create Object Tools)

 • คำสั่ง Line
 • คำสั่ง Circle
 • คำสั่ง Arch
 • คำสั่ง Polyline
 • คำสั่ง Rectangle
 • คำสั่ง Ellipse
 • Exercise Mechanical Drawing

เครื่องมือในการใช้งานแก้ไขวัตถุ (Modify objects Tools)

 • คำสั่ง Erase
 • คำสั่ง Mirror
 • คำสั่ง Copy
 • คำสั่ง Offset
 • คำสั่ง Move
 • คำสั่ง Rotate
 • คำสั่ง Extend/Trim
 • คำสั่ง Fillet/Chamfer
 • Exercise  Mechanical Drawing

เครื่องมือในการใช้งานควบคุมลักษณะของเส้น (Layer objects Tools)

 • Layer on/off
 • Layer Freeze/Thaw
 • Layer Lock/Unlock
 • Layer Color

เครื่องมือในแสดงรายละเอียด (Detailing Tool)

 • Properties , Hatching
 • Match properties

 

วันที่ 2

เครื่องมือในการใช้งานบอกขนาด (Dimensioning Tools)

 • Linear Dimension
 • Aligned Dimension
 • Radius and Diameter Dimension
 • Angular      
 • Dimension
 • Text
 • Mtext
 • Exercise  Mechanical Drawing

เครื่องมือในการสร้างกลุ่มชิ้นงาน  (Block Tools)

 • Create block
 • Edit block
 • Insert block
 • Exercise  Mechanical Drawing

เครื่องมือในการบันทึกข้อมูล

 • Save
 • Save as
 • Save other formats
 • Export

เครื่องมือในการส่งออกข้อมูล (Plotting)

 • Page setup
 • Printer/Plotter Setting
  • Paper size
 • Plot Area
 • Plot scale
 • Setting plot style

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.