ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

INV-03 : Autodesk Inventor : Tube & Pipe Course

INV-03 : Autodesk Inventor 2018 : Tube & Pipe Design (1 วัน)

 

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งานสามมิติในการออกแบบท่อและระบบสาย ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในการออกแบบระบบท่อและสายต่างๆ เช่น Tubing, Piping และ Flexible hose

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งาน Autodesk Inventor ในส่วนของการออกแบบ Tube และ Piping ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและทำงานจริงได้

ราคา

4,500 บาท/คน/คอร์ส (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ) 

ระดับ

สูง

คุณสมบัติผู้อบรม

ต้องผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essential Course (INV-01) มาก่อน

 

เนื้อหาในการอบรม

การออกแบบและสร้างระบบท่อ

 • ศึกษาระบบท่อแต่ละประเภท
 • มาตรฐานระบบท่อที่ใช้ในประเทศไทย
 • หลักการของ Run และ Route

การสร้างแนวทางเดินท่อ

 • ขั้นตอนการสร้างแนวทางเดินท่อ
 • การตั้งค่าเบื้องต้นในการสร้างแนวทางเดินท่อ
 • การจัดวางข้อต่อในแนวทางเดินท่อ
 • การสร้างแนวทางเดินท่อ
 • การแก้ไขแนวทางเดินท่อ
 • การสร้างแนวท่ออ่อน (Create Flexible Hose)
 • การแก้ไขแนวท่ออ่อน (Create Flexible Hose) 

การสร้างอุปกรณ์และข้อต่อประเภทต่างๆในงานท่อ

 • ศึกษาประเภทของอุปกรณ์ข้อต่อประเภทต่างๆในงานท่อ
 • การจัดการข้อมูลของข้อต่อประเภทต่างๆใน Library
 • การเพิ่มข้อต่อ จาก Library และจากการสร้างเพิ่มขึ้นใหม่
 • การเลือกใช้และการปรับแก้ไขจุดเชื่อมต่อในแนวทางเดินท่อ

การจัดทำ Shop Drawing ของงาน Tube & Pipe

 • ศึกษาวิธีการสร้าง Shop Drawing จากโมเดล Tube & Pipe ที่สร้างไว้
 • การสร้างตารางแสดงปริมาณงานท่อ (Bill of Material : BOM)
 • การ Export ไฟล์ข้อมูลงานท่อ ไปเป็น ไฟล์นามสกุลอื่น

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.