ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

FDU-01 : Autodesk Factory Design Suite 2018 Essential Course

 FDU-01 : Autodesk Factory Design Suite 2018 Essential Course (3 วัน)

 

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผังโรงงานซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของงานสถาปัตย์และอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงาน ผ่านกระบวนการทำงานด้วยโปรแกรมหลักที่มีอยู่ใน Factory Design Suite ครบทั้งสี่โปรแกรม ได้แก่ AutoCAD Architecture >> Autodesk Inventor >> Autodesk Factory Design Utilities >> Autodesk Navisworks 

ค่าอบรม

12,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้งานโปรแกรมภายในชุดออกแบบโรงงานได้ครบถ้วน และนำไปใช้ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

คุณสมบัติผู้อบรม

มีพื้นฐาน AutoCAD และสามมิติบ้าง และมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการออกแบบโรงงานหรือการวางผังโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง

ระดับ

เบื้องต้น - กลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

 วันที่ 1

ขั้นตอนการทำงานของ Factory Design Suite

 • ทำความเข้าใจ กระบวนการทำงานของ Factory Design Utilities
 • ศึกษาชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Factory Design Utilities

การใช้งานโปรแกรม Autodesk Inventor ขั้นพื้นฐาน

 • ศึกษา User Interface ของโปรแกรม
 • การตั้งค่า Geometric Constraints
 • การสร้างเส้นบอกระยะเพื่อช่วยในการสร้างโมเดล

เทคนิคการสร้างเส้น Sketch

 • การสร้างเส้น Sketch 2 มิติ
 • เทคนิคการสร้างเส้น Sketch ขั้นสูง
 • การสร้างเส้นบอกระยะเพื่อช่วยในการ Sketch

การออกแบบรูปร่างโมเดล

 • ศึกษาชุดคำสั่งการสร้างเส้น Sketch
 • การแก้ไข Parametric Parts
 • การตั้งค่า Parameters
 • การสร้าง Work Features

 

วันที่ 2

 การออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับโมเดล

 • การสร้าง Chamfers และ Fillets
 • การสร้าง Holes และ Threads
 • การใช้งานชุดคำสั่ง Patterning และ Mirroring

การสร้าง Layouts และการจัดวาง Assets

 • ศึกษา User Interface
 • การจัดวาง Factory Assets
 • การนำเข้าโมเดลจากภายนอก
 • การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของ Components
 • การจัดวาง Components ให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
 • การแก้ไข Asset Properties

ขั้นตอนการ Publish Factory Asset

 • การสร้าง Asset
 • การตั้งค่า Key Parameters
 • การ Publish Assets

ตัวอย่างการออกแบบโรงงาน

 • การใช้งาน Project Filesในส่วนของ Factory Design
 • การสร้าง Factory Templates
 • การสร้าง Supporting Directories
 • ขั้นตอนการทำงาน Divide and Conquer

 

วันที่ 3

การสร้างมุมมองเพื่อนำเสนองาน

 • กระบวนการสร้าง Drawing
 • การสร้าง Section Views ,Detail Views, Crop Views
 • การสร้าง Dimensions, Annotation และ Parts Lists
 • การสร้างแบบ Drawing 2 มิติ เพื่อส่งไปยัง AutoCAD

การใช้งานโปรแกรม Navisworks เบื้องต้น

 • User interface
 • Workflow
 • การ Publish เป็น ไฟล์ NWD
 • การใช้งาน Navigation ,Viewpoints และการสร้าง Animations
 • การตั้งค่า Digital Mockup
 • การใช้งานชุดคำสั่ง Factory layout
 • การใช้งานชุดคำสั่ง Item เพื่อเลือกโมเดล
 • การใช้งานชุดคำสั่ง Measuring เพื่อวัดระยะของโมเดล
 • การใช้งานชุดคำสั่ง Cross Section เพื่อสร้างรูปตัดโมเดล
 • การสร้าง Time Liner
 • การตรวจสอบการชนกันของโมเดล(Clash Detection)
 • การเลือกโมเดลด้วยคำสั่ง Selection Tree และ Selecting Objects
 • การใช้งานชุดคำสั่ง Redline
 • การ Export ข้อมูลโมเดล

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.