ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

INV-02 : Autodesk Inventor Advanced Course

 Autodesk Inventor 2018 Advanced Course (2 วัน)

ต่อยอดจากการใช้งาน Autodesk Inventor Essentials Course ผู้อบรมจะสามารถใช้โปรแกรมในเชิงลึกมากขึ้น โมเดลชิ้นส่วนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สามารถทำงาน Assembly ชั้นสูงได้

 

ค่าอบรม

9,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมใช้งาน Autodesk Inventor ได้ในขั้นสูง นำไปใช้ในการทำงานจริงได้่

ระดับ

สูง

คุณสมบัติผู้อบรม

ต้องผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essentials Course (INV-01) มาก่อน

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่1 : การโมเดล Part ขั้นสูง (Advance Part Modeling)

การจัดการตั้งค่าการแสดงผลโมเดลขั้นสูง

 • การปรับตั้งค่าการแสดงผลโมเดลในโปรแกรม
 • การปรับตั้งค่างาน Shop Drawing ในโปรแกรม

การสร้างโมเดล Part ด้วย Multi-Body

 • การสร้าง Multi-Body Part
 • การนำ Multi-Body Part ไป Assembly

เทคนิคการสร้างเส้น Sketch 2 มิติ และ 3 มิติ

 • การใช้งานชุดคำสั่งในการสร้างเส้น Sketch 2 มิติและ 3 มิติ
 • เทคนิคการใช้คำสั่ง Loft , Sweep ขั้นสูง

เทคนิคการสร้าง Surfaces

 • ขั้นตอนการสร้าง Surfaces ขั้นพื้นฐาน
 • เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Surfaces
 • ขั้นตอนการ Import และแก้ไข Surfaces
 • การนำเข้าไฟล์ CAD เพื่อนำมาใช้อ้างอิงในการสร้าง Surfaces
 • การ Export ข้อมูลไปยังไฟล์นามสกุลอื่นๆ

การสร้าง iFeatures และ iParts เพื่อใช้งานกับโมเดลชิ้นงาน

 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Parameters สำหรับ iPart
 • การสร้าง iPart
 • การนำเข้า iFeature ลงใน catalog
 • การนำเข้า iFeature ไปยัง โมเดลชิ้นงาน Part
 • การสร้างตาราง iParts

การสร้าง Part ด้วยชุดคำสั่ง iLogic

 • ทำความเข้าใจระบบ iLogic
 • การสร้าง rules และ parameters สำหรับการควบคุมโมเดล
 • การแก้ไขและปรับตั้งค่า rules

วันที่2 : การประกอบโมเดลขั้นสูง (Advance Assembly Modeling)

เทคนิคการใช้คำสั่งเพื่อการ Assembly ขั้นสูง

 • การคัดลอก Component ด้วยการใช้คำสั่ง Pattern, Mirror และ Copy ใน Assembly
 • การสร้าง iMates เพื่อนำไปใช้กับการ Assembly
 • การสร้าง iAssemblies เพื่อนำไปใช้กับการ Assembly
 • การสร้าง iLogic เพื่อนำไปใช้กับการ Assembly
 • การใช้คำสั่ง Shrink-wrap
 • การนำเอา Spread Sheet Excel มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับ Inventor

การใช้คำสั่ง Frame Generator

 • การใช้งานชุดคำสั่ง Frame Generator สำหรับงานโครงสร้าง
 • การนำ Frame โครงสร้างที่สร้างขึ้นไปใช้งานต่อในส่วนของการ Assembly

การสร้างโมเดลให้เคลื่อนไหวตามรูปแบบที่กำหนดไว้

 • การตั้งค่าและใช้งาน Drive Constraint และ Contact Solver
 • การตั้งค่า Setting Limit
 • การตรวจสอบการชนกันของโมเดล

Top-Down Design technique for creating assemblies and its components.

 • การสร้างโมเดล Part ใหม่ ในงาน Assembly
 • การใช้งาน Associative Link
 • การสร้างโมเดลรูปแบบ Multi-Body Part
 • การใช้งาน Layout Design ในงาน Assembly
 • การใช้ Adaptive Parts ในงาน Assembly

การตั้งค่าแสดงผลงาน Assembly

 • การแสดงตำแหน่งการทำงานของชิ้นงานด้วย Positional Representations
 • การจัดการโมเดล Assembly ด้วย Level of Detail Representations
 • การบันทึกมุมมองด้วย View Representations

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.