ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

INV-05 : Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling

 INV-05 : Autodesk Inventor 2018 : Advanced Assembly Modeling (2 วัน)

 

เนื้อหาหลัก

เจาะลึกเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการ Assembly เรียนรู้การใช้คำสั่งเพิ่มเติมในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรมนำไปปรับปรุงในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมรู้ถึงขั้นตอนการ Assembly ขั้นสูงและนำไปใช้ในการทำงานจริงได้

ราคา

9,000 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ)

ระดับ

สูง

คุณสมบัติผู้อบรม

ต้องผ่านการอบรม Autodesk Inventor Essential Course (INV-01) มาก่อน

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

คำสั่งทั่วไปในงาน Assembly 

 • การใช้งานคำสั่ง Component Tools
 • การ Assembly ด้วยคำสั่ง Joint
 • การใช้งาน Motion , Transitional และ Constraints Set
 • การตั้งค่าและใช้งาน Drive Constraint และ Contact Solver
 • การตั้งค่าและใช้งาน Analyze Interference

เทคนิคการ Assembly  ขั้นสูง

 • Design Intent ของงาน Assembly
 • การสร้าง Assembly Feature
 • การตั้งค่า Assembly Option
 • การใช้คำสั่ง Shrink-wrap
 • การใช้งาน Inventor Studio
 • การนำเอา Spread Sheet Excel มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับ Inventor
 • การคัดลอก Component ด้วยการใช้คำสั่ง Pattern , Mirror และ Copy ใน Assembly

การ Assembly ด้วยเทคนิค Top-Down Design

 • เทคนิค Top-Down Design
 • เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานแบบ Top-Down Design
 • การสร้างโมเดลรูปแบบ Multi-Body Part
 • การใช้งาน Layout Design ในงาน Assembly
 • การใช้ Adaptive Parts ในงาน Assembly
 • การใช้งาน Associative Link

 

วันที่ 2

 การตั้งค่าแสดงผลงาน Assembly

 • การแสดงตำแหน่งการทำงานของชิ้นงานด้วย Positional Representations
 • การจัดการโมเดล Assembly ด้วย Level of Detail Representations
 • การบันทึกมุมมองด้วย View Representations

การใช้งาน Design Accelerator

 • ทำความรู้จัก Design Accelerator
 • การออกแบบฟันเฟือง
 • การออกแบบเพลา
 • การออกแบบการยึดชิ้นงานด้วย Bolt Connection
 • การใช้ Engineer Handbook

 การสร้าง iAssemblies

 • การสร้าง Basic iAssemblies และการนำไปใช้งาน
 • การสร้าง Multi-Level iAssemblies
 • การสร้าง iAssemblies ด้วย Assemblies ที่มีอยู่เดิม
 • การแก้ไข iAssemblies
 • การสร้าง iMate / iCopy และการนำไปใช้งาน

 การบริหารจัดการไฟล์ขั้นสูง

 • การใช้ Design Assistant
 • การใช้คำสั่ง Pack & Go
 • การลบข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากไฟล์

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.