ตารางอบรมรายเดือน

January 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

กิจกรรม

ACE-01 : AutoCAD Electrical 2018 Fundamentals course

AutoCAD Electrical 2018 Fundamentals course (2 วัน)

(คอร์สอบรม Autodesk AutoCAD เบื้องต้น)

 

ค่าอบรม

8,500 บาท/คน/คอร์ส (2 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ)

เนื้อหาหลัก

วิธีการสร้าง Schematic drawing (แบบ ladder และ Point to Point) การใส่สัญลักษณ์ต่างๆ การสเปคอุปกรณ์ การกำหนดเลขสายไฟ และการปรับเปลี่ยนแบบไฟฟ้าต่างๆ หลักสูตรนี้เป็นการสอนการออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมอัตโนมัติ เช่น ระบบไฟฟ้ากำลังโรงงาน,งานออกแบบ สร้างตู้ควบคุมมอเตอร์ต่างๆเป็นต้นด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical  ตามมาตรฐาน IEC

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้า ในงานระบบงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมได้แบบอัตโนมัติ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ากำลังโรงงาน,งานออกแบบสร้างตู้ควบคุม ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและทำงานจริงได้

คุณสมบัติผู้อบรม
มีความชำนาญ AutoCAD บ้าง มีความรู้ด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ และสามารถใช้งาน Microsoft Window ได้

ระดับ
เบื้องต้น - กลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

รู้จักกับโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to AutoCAD Electrical)

 • วิธีการใช้อินเตอร์เฟสของ AutoCAD Electrical
 • วิธีใช้แถบ Project Manager
 • การ Setting Workspace เพื่อเก็บค่าเริ่มต้น
 • การใช้งานเมนูบราวเซอร์ Menu bar
 • การใช้งานริบบอน Ribbon bar
 • การใช้คำสั่งมุมมองต่างๆ
 • การตั้งค่าโปรแกรมก่อนการใช้งาน

กลุ่มเครื่องมือในการใช้งานแก้ไขวัตถุ (Modify objects Tools)

 • การใช้คำสั่ง Scoot เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ
 • การใช้คำสั่ง Move Component
 • การใช้คำสั่ง Copy Component
 • การใช้คำสั่ง Delete Component
 • การใช้คำสั่ง Surfer
 • การใช้คำสั่ง Align
 • การหมุนวัตถุ  Rotate
 • การย่อหรือขยายขนาดวัตถุ  Scale
 • การดึงวัตถุให้ยืดหรือหด  Stretch
 • การตัดเส้น  Trim
 • การต่อเส้น  Extend

กลุ่มคำสั่ง Project Manager

 • การสร้าง New Project Manager
 • วิธีการ Open Project
 • วิธีการ Add New Drawing
 • วิธีการ Copy Project
 • วิธีการ Replace Drawing in Project
 • วิธีการ Setting Style ใน Drawing Properties

กลุ่มคำสั่งการสร้าง Template เพื่องานเขียนแบบไฟฟ้า

 • วิธีสร้างไฟล์ Drawing Template
 • วิธีสร้าง Title Block แบบอัตโนมัติ
 • วิธีการ Setting Style ใน Drawing Properties
 • เทคนิคและวิธีสร้าง Title Block Template

กลุ่มคำสั่งการสร้าง Line สายไฟฟ้า 1 phase

 • วิธีการสร้างวงจรไฟฟ้า 1 phase (Schematics Single Wires/Components)
 • วิธีการสร้าง Line สายไฟ 1 phase (Referencing, Ladders, Insert Wires)
 • วิธีการ Setting สายไฟ 1 phase (Wire Setup)
 • การเขียนวงจรควบคุม
 • การสร้างจุดข้ามสาย และจุดเชื่อมสาย
 • การต่อ-ยืด-ตัด-ย้ายสายไฟ
 • วิธีสร้างข้อมูลกำหนดขนาดสายไฟ

 

วันที่ 2

กลุ่มคำสั่งการใส่สัญลักษณ์ต่างๆทางไฟฟ้า 1 phase (Insert Component, Parent/Child Components)

 • การใส่อุปกรณ์มอเตอร์แบบหนึ่งเฟส
 • การใส่อุปกรณ์แมคเนติคคอนแทคเตอร์แบบต่าง ๆ รีเลย์แบบต่าง ๆ แบบหนึ่งเฟส
 • การใส่อุปกรณ์พุชบัททอนสวิตช์, เซอร์กิตเบรคเกอร์แบบหนึ่งเฟส
 • การใส่อุปกรณ์หม้อแปลง, คอนเน็คเตอร์, เทอร์มินอลแบบต่าง ๆ แบบหนึ่งเฟส
 • วิธีกำหนดชื่อ Tag name และค่าตัวแปรอื่น ๆ ให้กับสัญลักษณ์ไฟฟ้าในแบบ
 • วิธีกำหนดรหัส/หมายเลขกำกับขั้วต่อต่าง ๆ ของสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิธีสร้าง "รหัสอ้างอิงตำแหน่งอุปกรณ์" (Cross Referencing) แบบอัตโนมัติแบบหนึ่งเฟส
 • การสร้างหมายเลขกำกับสายไฟ (เบอร์สายไฟ) แบบอัตโนมัติ

กลุ่มคำสั่งการสร้าง Line สายไฟฟ้า 3 phase

 • วิธีการสร้างวงจรไฟฟ้า 3 phase (Schematics Single Wires/Components)
 • วิธีการสร้าง Line สายไฟ 3 phase (Referencing, Ladders, Insert Wires)
 • วิธีการ Setting สายไฟ 3 phase (Wire Setup)
 • การเขียนวงจรควบคุม
 • การสร้างจุดข้ามสาย และจุดเชื่อมสาย
 • การต่อ-ยืด-ตัด-ย้ายสายไฟ
 • วิธีสร้างข้อมูลกำหนดขนาดสายไฟ

กลุ่มคำสั่งการใส่สัญลักษณ์ต่างๆทางไฟฟ้า 3 phase (Insert Component , Parent/Child Components)

 • การใส่อุปกรณ์มอเตอร์แบบสามเฟส
 • การใส่อุปกรณ์แมคเนติคคอนแทคเตอร์แบบต่าง ๆ รีเลย์แบบต่าง ๆ แบบสามเฟส
 • การใส่อุปกรณ์พุชบัททอนสวิตช์, เซอร์กิตเบรคเกอร์แบบสามเฟส
 • การใส่อุปกรณ์หม้อแปลง, คอนเน็คเตอร์, เทอร์มินอลแบบต่าง ๆ แบบสามเฟส
 • วิธีกำหนดชื่อ Tag name และค่าตัวแปรอื่น ๆ ให้กับสัญลักษณ์ไฟฟ้าในแบบ
 • วิธีกำหนดรหัส/หมายเลขกำกับขั้วต่อต่าง ๆ ของสัญลักษณ์อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิธีสร้าง "รหัสอ้างอิงตำแหน่งอุปกรณ์" (Cross Referencing) แบบอัตโนมัติแบบสามเฟส

กลุ่มคำสั่งการใส่สัญลักษณ์ต่างๆทางไฟฟ้า 3 phase (Insert Component , Parent/Child Components)

 • วิธีสร้าง "รหัสอ้างอิงตำแหน่งอุปกรณ์" (Cross Referencing) แบบอัตโนมัติแบบสามเฟส
 • การสร้างสัญลักษณ์อุปกรณ์ขึ้นใช้เอง ตามแต่ละบริษัท
 • วิธีการสร้างไอคอนเมนูให้กับสัญลักษณ์อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Synergysoft Education Center แผนกอบรม 085-323-5453, 088-089-7424, 02-692-2575

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.