ตารางอบรมรายเดือน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

กิจกรรม

Events Calendar

Download as iCal file
FUS-01 : Autodesk Fusion360 Essential Course (FUS-01-180201)
From Wednesday, 14 February 2018 -  9:00
To Friday, 16 February 2018 -  4:00
Hits : 51
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact แผนกอบรม 088-089-7424, 02-692-2575

อบรม Autodesk Fusion 360

FUS-01 : Autodesk Fusion360  Essential Course  (3 วัน)

ค่าอบรม

15,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ ค่า Certificate (4000 บาท) และค่าทดสอบแล้ว) 

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้ถึงหลักการทำงานสามมิติในการออกแบบชิ้นส่วน ออกแบบ Assembly และทำแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้โมเดล 3 มิติที่สร้างออกมาแล้วด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion 360 รวมถึงเทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรมที่ถูกต้อง สร้างการออกแบบจากแนวความคิดได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การปั้นหรือสร้างวัตถุ (Sculpting) และการสร้างโมเดลสามมิติ (Modeling) แก้ไขโมเดลได้โดยตรง และดูประวัติการสร้างโมเดลได้สะดวก (Solid modeling) เปลี่ยนแปลงรูปร่างของโมเดลซึ่งอัพเดตอย่างอัตโนมัตเพื่อให้ค่าตัวเลขและฟังก์ชั่นสอดคล้องกัน (Parametric modeling)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความเข้าใจการออกแบบสามมิติ หลักการและเหตุผล และกระบวนการในการทำแบบที่ถูกต้อง โดยการใช้งานผ่านโปรแกรม Autodesk Fusion 360

ระดับ

เบื้องต้น – กลาง 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ไม่จำเป็นต้องเป็น AutoCAD มาก่อน แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนแบบ การออกแบบและความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Window เวอร์ชั่นล่าสุด

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

แนะนำโปรแกรม Autodesk Fusion 360

 • ทำความรู้จักส่วนต่างๆของโปรแกรม (User Interface)
 • ทำความรู้จักกับแถบ Application Bar
 • ทำความรู้จักกับแถบ Profile and Help
 • ทำความรู้จักกับแถบ Tool bar
 • ทำความรู้จักกับแถบ View Cube
 • ทำความรู้จักกับแถบ Browser
 • ทำความรู้จักกับแถบ Canvas and making menu
 • ทำความรู้จักกับแถบ Time line
 • ทำความรู้จักกับแถบ Navigation bar and Display setting
 • ทำความรู้จักกับแถบ Workspace ของ Fusion 360
 • การตั้งค่าหน่วยของการเขียนแบบ
 • การตั้งค่าการทำงาน Program on-line และ off-line
 • การตั้งค่าโปรแกรมก่อนการใช้งาน

การสร้าง Project เพื่อจัดเก็บไฟล์ไว้บน Cloud

 • การสร้าง New Project
 • การสร้าง Copy Project
 • การสร้าง Move Project
 • การสร้าง Upload file เข้า Project

เรียนรู้คำสั่งการสร้าง 2D sketch

 • การใช้งานคำสั่ง Line
 • การใช้งานคำสั่ง Spline
 • การใช้งานคำสั่ง Rectangles
 • การใช้งานคำสั่ง Circle
 • การใช้งานคำสั่ง Arc
 • การใช้งานคำสั่ง Polygons
 • การใช้งานคำสั่ง Ellipse
 • การใช้งานคำสั่ง Slot
 • การใช้งานคำสั่ง Fillets
 • การใช้งานคำสั่ง Trim
 • การใช้งานคำสั่ง Extend
 • การใช้งานคำสั่ง Mirror
 • การใช้งานคำสั่ง Move
 • การกำหนดความสัมพันธ์ (Geometric Constraints)
 • การกำหนดขนาด (Dimensioning Sketches)

การขึ้นโมเดล 3D ใน Workspace ของ Model

 • การใช้คำสั่ง Extrude
 • การใช้คำสั่ง Revolve
 • การใช้คำสั่ง Sweep
 • การใช้คำสั่ง Loft
 • การใช้คำสั่ง Shell
 • การแก้ไข Parametric Parts
 • การใช้คำสั่ง Creating Work Features
 • การใช้คำสั่ง Holes
 • การใช้คำสั่ง Chamfers
 • การใช้คำสั่ง Fillet

 

วันที่ 2

การขึ้นโมเดล 3D ใน Workspace ของ Sculpt (Freeform Modelling)

 • ทฤษฎีสาหรับการออกแบบ Freeform
 • การสร้าง Model งาน Freeform Modelling
 • การตั้งค่า T-Spline Display โหมด
 • เทคนิดการ Move Segment
 • การขึ้นโมเดลแบบระหว่าง Model และ Freeform (Hybrid Modelling)
 • การแก้ไข T-Spline model

การใช้งานกลุ่มคำสั่งการสร้าง Work plane , Axis

 • การเปิด-ปิด work plane
 • การสร้าง Offset plane
 • การสร้าง Mid plane
 • การสร้าง Tangent plane
 • การสร้าง plane along path
 • การสร้าง Axis

การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Modify Feature

 • การใช้คำสั่ง Mirror
 • การใช้คำสั่ง Pattern Features
 • การใช้คำสั่ง Rectangular Patterns
 • การใช้คำสั่ง Circular Patterns

การใช้งานกลุ่มคำสั่ง Assembly Design

 • การนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบ (Inserting Components)
 • การกำหนดชิ้นงานหลักสำหรับงานประกอบ (Grounding Components)
 • ลักษณะ Type ของงานประกอบ (Joint Types)
 • การประกอบโมเดลด้วยคำสั่ง Joint
 • การกำหนดโมเดลประกอบแบบ Rigid Groups
 • การกำหนดโมเดล Limit (Joint Limits)
 • การใช้งานคำสั่ง Drive Joints
 • การใช้งานคำสั่ง Motion Linking
 • การตรวจสอบการชนกันของชิ้นงานและ Motion

การขึ้นโมเดลแบบ Multi-Body Design Tools

 • การประกอบโมเดลด้วยคำสั่ง Multi-Body Design Tools
 • การสร้าง New Component
 • การสร้าง New Solid body

 

วันที่ 3

การใช้คำสั่ง Render เพื่อให้เกิดการแสดงผลที่เหมือนจริง

 • การกำหนด Appearance ให้กับ Model
 • การกำหนด Material ให้กับ Model
 • การ Setting Background Environment
 • การตั้งค่า Could Rendering
 • การตั้งค่า Local Rendering

การทำงานร่วม และส่งออกข้อมูล

 • การเชิญ Member gข้าร่วม Project                            
 • การใช้งาน Live Review Session
 • การเชื่อมโยงไฟล์สู่ภายนอก (Sharing File)      

การสร้างแบบสั่งงาน (2D Drawing)

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การใช้คำสั่ง Base and Projected Views
 • การใช้คำสั่ง Section Views
 • การใช้คำสั่ง Detail Views

การใช้คำสั่ง Dimensions, Annotations และ Tables

 • การใช้คำสั่ง Dimensioning
 • การสร้าง Centerlines, Symbols, และ Leaders
 • การใช้คำสั่ง Parts Lists
 • การใช้คำสั่ง บอลลูน
 • การ Plot and Export

การทำ Presentation

 • การกำหนด Time line
 • การกำหนดการเคลื่อนที่แสดงตำแหน่งการประกอบ
 • การ Export to VDO

คอร์สอบรม Autodesk Fusion360 Essential Course

CODE Course : FUS-01-180201


Trainer

Pradit          K.

 


 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

 


 

Location Synergysoft Education Center (รัชดาภิเษก)
Synergysoft Education Center
135/37 ชั้น 12A อาคารอมรพันธ์205 ทาวเวอร์2 ซ.รัชดาภิเษก7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.