ตารางอบรมรายเดือน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

กิจกรรม

Events Calendar

Download as iCal file
RSX-01 : Autodesk Revit Structure Intensive Course (RSX-01-180201)
From Saturday, 17 February 2018 -  9:00
To Sunday, 18 February 2018 -  4:00
Hits : 50
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact แผนกอบรม 088-089-7424, 02-692-2575

อบรม Autodesk Fusion 360

RSX-01  : Autodesk Revit Structure 2018 Intensive Course (2 วัน) 
(คอร์สอบรม Autodesk Revit สำหรับงานโครงสร้าง หลักสูตรเร่งรัด : (เสาร์ – อาทิตย์))

ค่าอบรม

15,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าหนังสือ ค่า Certificate (4,000 บาท) และค่าทดสอบแล้ว) 

เนื้อหาหลัก

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) การนำเข้าโมเดลสถาปัตย์งานอาคารมาทำงานโครงสร้าง การใช้งานคำสั่งในสร้างโมเดลชิ้นส่วนงานโครงสร้างอาคาร การสร้างโมเดลเหล็กเสริมคอนกรีต การเตรียมโมเดลสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง การถอดปริมาณงานในอาคาร รวมทั้งการสร้าง Shop Drawing ในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของ Revit Structure และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ไม่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานโครงสร้างอาคาร
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ

เบื้องต้น – ปานกลาง

  

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM)

 • ความหมายของ BIM
 • Autodesk BIM Workflow
 • ประโยชน์ที่ได้จากการนำ BIM เข้ามาใช้ในการทำงาน

การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น และการใช้คำสั่งพื้นฐาน (Revit Fundamental)

 • หลักการทำงานบน User Interface
 • การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น
 • การตั้งค่า Unit ก่อนเริ่มการทำงาน
 • คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งานในโปรแกรม Revit
 • การนำเข้าโมเดล family งานระบบจากฐานข้อมูลภายนอก

การสร้างโมเดลงานสถาปัตย์

 • การสร้างระดับชั้นของอาคาร และ Grid Line
 • การสร้างโมเดลพื้นของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างโมเดลผนังของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การนำเข้าและจัดวาง Family ต่างๆในงานสถาปัตย์
 • การสร้างบันไดของอาคาร

การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์เข้ามาใช้งานใน Structural Template

 • การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในงานโครงสร้าง
 • การจัดการข้อมูลที่นำเข้ามาทั้งหมด
 • การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโมเดล
 • การสร้างระดับชั้นและแปลนอาคารชั้นต่างๆโดยอ้างอิงจากงานสถาปัตย์

การสร้างโมเดลชิ้นส่วนงานโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC-Structural Modeling)

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานโครงสร้าง
 • การสร้างฐานรากของอาคาร (Structural Foundation)
 • การสร้างเสา-คานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC-Structural Framing)
 • การสร้างพื้นโครงสร้าง (RC-Structural Floor)

 

วันที่ 2

การสร้างโมเดลเหล็กเสริมคอนกรีต (RC-Structural Modeling)

 • การกำหนดระยะหุ้มคอนกรีต (Concrete Covering)
 • การสร้างประเภทของเหล็กเสริมคอนกรีต
 • การจัดวางเหล็กเหล็กเสริมคอนกรีตในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างอุปกรณ์ต่อทาบเหล็กเสริมคอนกรีต (Rebar Coupler)

การสร้างโมเดลชิ้นส่วนงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel - Structural Modeling)

 • การสร้างเสา-คานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (Steel - Structural Framing)
 • การสร้างรอยต่อของโครงสร้างเหล็กในรูปแบบต่างๆ (Steel  Connections)
 • การสร้างโครงถัก (Structural Trusses)
 • การสร้างแปเหล็ก (Structural Purlins)

การเตรียมโมเดลเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น (Analytical Modeling)

 • การสร้างจุดรองรับเพื่อกำหนดรูปแบบการยึดรั้งของโมเดล (Boundary Condition)
 • การกำหนดประเภทของแรงที่กระทำกับโครงสร้างอาคาร (Load Cases)
 • การกำหนดรูปแบบการรวมแรงที่กระทำกับโครงสร้างอาคาร (Load Combinations)
 • การจัดวางแรงกระทำลงบนโครงสร้างอาคารในรูปแบบต่างๆ (Apply Load)
 • การส่งโมเดลไปวิเคราะห์โครงสร้างบนระบบ Cloud (Structural Analysis for Revit)

การถอดปริมาณงาน (Quantity Takeoff)

 • การสร้างตารางแสดงปริมาณงานในรูปแบบที่ต้องการ
 • การปรับแก้ตารางแสดงปริมาณงานและการจัดแก้ไขรูปแบบภายในตาราง
 • การสร้างตารางแสดงรายละเอียดเสาทั้งหมดภายในอาคาร (Graphical Column Schedule)
 • การส่งออกข้อมูลตารางแสดงปริมาณงานไปยัง Ms.Excel

การจัดทำแบบขยายและ Shop Drawing

 • การสร้างแบบขยายในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • การสร้าง Tag แสดงรายละเอียดของโมเดลโครงสร้าง
 • วิธีการนำเข้าและใช้งาน Title block ขนาดต่างๆ
 • การสร้าง Shop Drawing และ Sheet List
 • การสั่ง Print และ ส่งออก File ไปเป็นไฟล์สำหรับเปิดใน AutoCAD (.dwg)

 


คอร์สอบรม Autodesk Revit Architecture Essentials Course

CODE Course : RSX-01-180201


Trainer

 


รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

1.

2.


Location Synergysoft Education Center (รัชดาภิเษก)
Synergysoft Education Center
135/37 ชั้น 12A อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ซ.รัชดาภิเษก7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.