ตารางอบรมรายเดือน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

กิจกรรม

Events Calendar

Download as iCal file
RME-01 : Autodesk Revit MEP Essentials Course (RME-01-180201)
From Wednesday, 21 February 2018 -  9:00
To Friday, 23 February 2018 -  4:00
Hits : 69
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact แผนกอบรม 088-089-7424, 02-692-2575

อบรม Autodesk Fusion 360

RME-01  : Autodesk Revit MEP 2018 Essential Course (3 วัน) 

(คอร์สอบรม Autodesk Revit สำหรับงานระบบ MEP)

ค่าอบรม

19,000 บาท/คน/คอร์ส (3 วัน) (รวมค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าหนังสือ และค่าทดสอบแล้วCertificate (4,000 บาท))

เนื้อหาหลัก

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM) การนำเข้าโมเดลสถาปัตย์งานอาคารมาทำงานระบบ MEP การใช้งานคำสั่งในสร้างโมเดลงานระบบปรับอากาศ (HVAC)  งานประปาและสุขาภิบาล (Plumbing) และ งานระบบไฟฟ้า (Electrical) การถอดปริมาณงานในอาคาร รวมทั้งการสร้าง Shop Drawing ในรูปแบบ 3 มิติ และ 2 มิติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของ Revit MEP และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ไม่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน

- มีประสบการณ์ด้านการทำงานระบบภายในอาคาร

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

ระดับ

เบื้องต้น – ปานกลาง

 

เนื้อหาในการอบรม

วันที่ 1

ศึกษากระบวนการทำงานในระบบ Building Information Modeling (BIM)

 • ความหมายของ BIM
 • Autodesk BIM Workflow
 • ประโยชน์ที่ได้จากการนำ BIM เข้ามาใช้ในการทำงาน

การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น และการใช้คำสั่งพื้นฐาน

 • หลักการทำงานบน User Interface
 • การตั้งค่าโปรแกรม Revit เบื้องต้น
 • การตั้งค่า Unit ก่อนเริ่มการทำงาน
 • คำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้งานในโปรแกรม Revit
 • การนำเข้าโมเดล family งานระบบจากฐานข้อมูลภายนอก

 การสร้างโมเดลงานสถาปัตย์

 • การสร้างระดับชั้นของอาคาร และ Grid Line
 • การสร้างโมเดลพื้นของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างโมเดลผนังของอาคารในรูปแบบต่างๆ
 • การนำเข้าและจัดวาง Family ต่างๆในงานสถาปัตย์
 • การสร้างบันไดของอาคาร

 

วันที่ 2

การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์เข้ามาใช้งานใน MEP Template

 • การนำเข้าโมเดลงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในงานระบบ
 • การจัดการข้อมูลที่นำเข้ามาทั้งหมด
 • การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโมเดล
 • การสร้างระดับชั้นและแปลนอาคารชั้นต่างๆโดยอ้างอิงจากงานสถาปัตย์

การแบ่ง Discipline ของแต่ละระบบ

การสร้างโมเดลงานระบบปรับอากาศ (HVAC)

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบปรับอากาศ
 • การสร้างระบบปรับอากาศประเภทต่างๆ
 • การสร้างโมเดลท่อ Duct ประเภทต่างๆ
 • การเขียนท่อแบบ Fabrication แบบต่อเนื่อง
 • การจัดวางโมเดล Air Terminals และ Mechanical Equipment
 • การเดินท่อในรูปแบบทั่วไปและแบบอัตโนมัติ
 • การสร้างฉนวนหุ้มท่อ Duct ประเภทต่างๆ
 • การสร้าง Hanger สำหรับยึดรั้งท่อ Duct กับพื้นโครงสร้าง
 • การตรวจสอบ อัตราการสูญเสียแรงดันภายในท่อ (Pressure Loss)
 • การวิเคราะห์ Flow และ Pressure ในระบบ Network
 • การคำนวณขนาดท่อ Duct ในแต่ละระบบ

 การสร้างโมเดลงานระบบดับเพลิง

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบดับเพลิง
 • การจัดวางโมเดล Sprinkler
 • การสร้างระบบดับเพลิง
 • การจัดวางโมเดล Pump และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • การเดินท่อจาก Sprinkler ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
 • สร้างเส้น Analytical Pipe Connections เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ Pressure Drop และ Flow

 

วันที่ 3

การสร้างโมเดลงานระบบประปาและสุขาภิบาล

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • การสร้างระบบประปาและสุขาภิบาลประเภทต่างๆ
 • การสร้างโมเดลท่อประปาและสุขาภิบาลประเภทต่างๆ
 • การเดินท่อในรูปแบบทั่วไปและแบบอัตโนมัติ
 • การจัดวางโมเดล สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • การสร้างฉนวนหุ้มท่อประเภทต่างๆ
 • การสร้าง Hanger สำหรับยึดรั้งท่อ Duct กับพื้นโครงสร้าง
 • การตรวจสอบ อัตราการไหลภายในท่อ (flow)
 • การคำนวณขนาดท่อในแต่ละระบบ

การกำหนดค่า Slope ให้กับท่อที่เป็นรูปแบบของ Fabrication

การสร้างโมเดลงานระบบไฟฟ้า

 • การสร้างแปลน รูปด้าน รูปตัด ที่ใช้ในหมวดงานระบบไฟฟ้า
 • การจัดวางโมเดลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าและอุปกรณ์สองสว่างต่างๆ
 • การสร้างแนวการ Wiring เข้าระบบไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้าง Circuit Pathway มาช่วยในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
 • การสร้างตาราง Panel Schedule Load Report
 • การเดินท่อ Conduit และ Cable Tray ประเภทต่างๆ

การถอดปริมาณงาน

 • การสร้างตารางแสดงปริมาณงานในรูปแบบที่ต้องการ
 • การปรับแก้ตารางแสดงปริมาณงานและการจัดแก้ไขรูปแบบภายในตาราง
 • การส่งออกข้อมูลตารางแสดงปริมาณงานไปยัง Ms. Excel

การจัดทำแบบขยายและ Shop Drawing

 • การสร้างแบบขยายในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • การสร้าง Tag แสดงรายละเอียดของโมเดลงานระบบ
 • วิธีการนำเข้าและใช้งาน Title block ขนาดต่างๆ
 • การสร้าง Shop Drawing และ Sheet List
 • การสั่ง Print และ ส่งออก File ไปเป็นไฟล์สำหรับเปิดใน AutoCAD (.dwg)

คอร์สอบรม Autodesk Revit MEP Essentials Course

 CODE Course : RME-01-180201


Trainer

Taweepong    S.


รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

1.Mr.Weerawat       D.

2.Mr.Piyawat          H.

3.Mr.Phana            S.

4.Mr.Chitnarong     K.

5.Mr.Sorapong       S.

6.Mr.Kittisak          S.

7.Mr.Saichol          Y.

8.Mr.Thongyos      U.

9.Mr.Pakit             C.

10.Ms.Rutchaneekorn        S.


 

Location Synergysoft Education Center (รัชดาภิเษก)
Synergysoft Education Center
135/37 ชั้น 12A อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ซ.รัชดาภิเษก7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
© 2017 Synergysoft Education Center. All Rights Reserved.