ร่วมงานกับเรา

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ยินดีต้อนรับผู้ที่พร้อมร่วมทำงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าของทั้งองค์กรและบุคคลากรที่ร่วมงาน เปิดโอกาสให้ในตำแหน่งดังกล่าวนี้

 1. เจ้าหน้าที่บัญชี
  • รายละเอียดของงาน
   • จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย และ ตรวจเช็คความถูกต้องของใบกำกับภาษี
   • บันทึกบัญชีและตัดหนี้สินค้าซื้อมาขายไป
   • จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   • จัดทำใบสำคัญจ่ายเข้าแฟ้ม พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน
   • ทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และบช.สำหรับผู้บริหาร
   • ปิดงบและทำเอกสารเพื่อส่งให้ Auditor เซ็นต์ตรวจสอบงบ
  • คุณสมบัติ
   • เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
   • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
   • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
   • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี
   • เคยปิดงบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. วิศวกรออกแบบโครงสร้างอาคาร
  • รายละเอียดของงาน
   • ออกแบบโครงสร้างอาคาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • เขียนแบบโครงสร้างอาคาร
   • ถอดแบบและทำ BOQ
   • ดูแลหน้าไซท์งานเป็นบางครั้ง
   • วางแผนการก่อสร้าง
  • คุณสมบัติ
   • จบการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
   • สามารถคำนวณโครงสร้างอาคารได้
   • มีประสบการณ์ทำงานออกแบบโครงสร้างอาคาร 3 ปีขึ้นไป
   • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD หรือ Revit ได้
   • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคารโมดูลา (Modular) หรือน๊อคดาวน์ (Knockdown) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งเอกสารเพื่อใช้พิจารณามาได้ที่ hr@synergysoft.co.th

 

Please publish modules in offcanvas position.