Autodesk Naviswork

Autodesk Naviswork 2018

Autodesk Naviswork ซอฟต์แวร์รีวิวโครงการสำหรับงานออกแบบก่อสร้างระดับมืออาชีพ

ออโตเดสก์เนวิสเวิร์ค เป็นซอฟต์แวร์สำหรับมืออาชีพในการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคาร ใช้ได้ทั้งงานสถาปัตย์ วิศวกรรมและก่อสร้าง เพื่อรวมงานออกแบบจากที่ต่างๆ ประสานงานมาไว้ในโปรแกรมเดียว ตรวจสอบการชนกันขององค์ประกอบอาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Autodesk Naviswork แบ่งได้เป็น 3 โปรแกรม คือ
1. Autodesk Naviswork freedom
2. Autodesk Naviswork Simulate (อยู่ในชุด Autodesk Building Design Suite Premium)
3. Autodesk Naviswork Manage (อยู่ในชุด Autodesk Building Design Suite Ultimate)

Autodesk Naviswork Manage

ความสามารถของโปรแกรมหลักๆ มี 5 อย่างคือ
1. Coordination - ประสานงาน
2. Model review - ตรวจสอบโมเดล
3. Model simulation & analysis - วิเคราะห์และจำลองโครงการ
4. Project viewing - นำเสนอมุมมองด้านต่างๆ ของโครงการ
5. Quantification - ถอดปริมาณวัสดุ


 1. Coordination - ประสานงาน

Autodesk Navisowork Synergysoft

Autodesk Navisowork Synergysoft

ทำงานร่วมกันกับ BIM360GLUE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการหน้าไซต์งานได้                                  เปิดไฟล์ Naviswork บน AutoCAD ได้

 

Autodesk Navisowork Synergysoft

Autodesk Navisowork Synergysoft

ลดปัญหาการซ้อนทับกันหน้างานด้วย Clash Detection และ                                                       มีระบบการจัดการองค์ประกอบอาคารที่ซ้อนทับกันอย่างเป็นระบบ

Interference checking

 

Autodesk Navisowork Synergysoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบการชนกันของวัตถุ จัดการเงื่อนไขในการตรวจสอบได้อย่างละเอียด


 

2. Model review - ตรวจสอบโมเดล

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

รองรับไฟล์ได้มากมาย เพื่อการประสานงานก่อสร้างอย่างราบรื่น ทั้ง                                             combine แบบทั้งงานออกแบบและก่อสร้างไว้ในโมเดลเดียว

Sketchup Rhino Revit Solidworks Inventor และไฟล์ 3 มิติ

ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

มีเครื่องมือสำหรับรีวิวโครงการอย่างครบถ้วน                                                                              ส่งออกโมเดลในนามสกุล NWD หรือ DWF

 

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

ส่งเสริมการทำงานในทีมให้เกิดการสื่อสารกันมากขึ้น                                                                  สามารถวัดระยะได้จากในโปรแกรม ทั้งจากระยะผิว ขอบ ล๊อกแกน เป็นต้น


 

3. Model simulation & analysis - วิเคราะห์และจำลองโครงการ

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

                                                                                                                                                                                                  จำลองการก่อสร้างแบบ 5 มิติ ทั้งตารางเวลาก่อสร้างและการขนส่ง                                             เรนเดอร์ภาพเพื่อสร้างอนิเมชั่น 3 มิติที่สวยงามได้

ในโครงการได้        

             

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

สร้างอนิเมชั่นออปเจกค์เคลื่อนไหวได้                                                                                         การประมาณปริมาณวัสดุก่อสร้างจากโมเดล


 

4. Project viewing - นำเสนอมุมมองด้านต่างๆ ของโครงการ

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

นำเอาโมเดล Naviswork ไปไว้บน Cloud ของ Autodesk ได้                                                     มีเครื่องมือสำหรับเรนเดอร์โดยใช้โปรแกรมจากออโตเดสก์

 

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

ทำงานร่วมกับ Point Cloud ได้                                                                                                   สามารถเดินดูอาคารภายในและภายนอกได้เสมือนจริง

 

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสามารถเข้าใช้ไฟล์ได้                                                                                รองรับไฟล์ได้มากมาย

 

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

สร้างภาพสามมิติได้อย่างสวยงาม                                                                                               นอกเหนือจากในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังใช้งานได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้


 

 5. Quantification - ถอดปริมาณวัสดุ

Autodesk Navisowork SynergysoftAutodesk Navisowork Synergysoft

ถอดปริมาณวัสดุออกมาเป็น 2D PDF ได้                                                                                       ถอดปริมาณแบบ 2 มิติได้

 

Autodesk Navisowork Synergysoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีเครื่องมือถอดปริมาณแบบ 3 มิติ เพื่อการทำงานที่ถูกต้องยิ่งขึ้น


 

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการและถูกต้องในประเทศไทยของออโตเดสก์ สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามได้ทางเจ้าหน้าที่ซินเนอร์จี้ซอฟต์ที่ info@synergysoft.co.th หรือ 085-323-5453, 02-692-2575 หรือทาง Online Store ทางเรายินดีให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

Autodesk Naviswork 2018

Please publish modules in offcanvas position.