บริการ

Synergysoft : BIM Service

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ตัวแทนจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบชั้นนำของ Autodesk ในประเทศไทย และศูนย์อบรมการใช้โปรแกรมอย่างเป็นทางการของ Autodesk ให้บริการ Synergysoft BIM Total Solution ด้าน BIM แบบครบวงจร ตอบสนองการเติบโตในตลาด Building Information Modeling (BIM) ของ Autodesk หรือกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร โดยจะบริการให้คำปรึกษาและวางแผนเพื่อนำ BIM ไปปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น โดย Synergysoft BIM Total Solution จะแบ่งการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับองค์กรที่เป็นลูกค้าและระดับการพัฒนาการใช้ BIM ในช่วงต่างๆ ดังนี้

  1. BIM Assessment Advisory บริการวางแผนการนำกระบวนการ BIM ไปใช้ในองค์กร สำรวจความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เหมาะสำหรับองค์กรที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ที่จะนำ BIM ไปใช้ในองค์กร เน้นความคุ้มค่าในการลงทุน
  2. BIM Training บริการอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ BIM เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ซินเนอร์จี้ซอฟต์มีหน่วยงานอบรมที่ได้มาตรฐานจาก Autodesk ในชื่อของ Synergysoft Education Center ซึ่งเป็นศูนย์อบรมอย่างเป็นทางการจาก Autodesk (ATC : Authorized Training Center) โดยทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริง
  3. BIM Pilot Project บริการทำโครงการนำร่อง สำหรับองค์กรที่ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงในการนำเอา BIM มาใช้ โดยสามารถเลือกบริการทำโครงการนำร่องก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปใช้ในโครงการจริงในอนาคต การทำโครงการนำร่องจะมีประโยชน์จากการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้ BIM เพื่อหา Best Practice ขององค์กรนั้นๆ
  4. BIM Consultant บริการให้คำปรึกษาเรื่อง BIM สำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินการด้วยตัวเอง แต่ต้องการที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เจอขณะทำงาน และพร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเช่น การแก้ไข Family หรือ การสร้าง Plugin เฉพาะงาน เพื่อความราบรื่นในการทำงานของลูกค้า ด้วยทีมงานจากซินเนอร์จี้ซอฟต์ที่มีประสบการณ์
  5. BIM Implementation Service บริการประยุกต์ใช้ BIM ให้เข้ากับองค์กร เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำ BIM ไปใช้ทันที ทีมงานซินเนอร์จี้ซอฟต์จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา เป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมของลูกค้าที่รับผิดชอบ ลูกค้าจะได้รับ Template เฉพาะสำหรับองค์กรเท่านั้น
  6. Revit Modeler Outsourcing บริการเอาท์ซอร์สสำหรับงานโมเดลโปรแกรม Revit ลูกค้าที่ต้องการกำลังคนเพื่อขึ้นโมเดลอาคารบนโปรแกรม Revit แบบเร่งด่วน หรือบุคลากรในองค์กรยังไม่พร้อมใช้โปรแกรม Revit แต่ต้องส่งงานในรูปแบบไฟล์เรวิตแล้ว ทางซินเนอร์จี้ซอฟต์ยินดีให้บริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งทางด้านงานสถาปัตย์ วิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบอาคารทั้งหมด

นอกจากบริการขั้นต้นที่กล่าวมาแล้ว ทางซินเนอร์จี้ซอฟต์ยังมีบริการ BIM Professional Services ซึ่งบริการเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BIM เช่น บริการเซอร์เวย์โดยใช้ Drone, บริการวิเคราะห์พลังงานในอาคาร (Energy Analysis), การตรวจสอบความขัดแย้งกันในแบบ (Clash Detection) เป็นต้น

ลูกค้าท่านใดสนใจในบริการข้างต้น สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล info@synergysoft.co.th หรือโทร 02-692-2575

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

Please publish modules in offcanvas position.